PROCEDURE TOT HET BEKOMEN VAN STAMBOMEN BIJ DVDK

Vereisten:

  • Lid zijn van de vereniging en in orde met de ledenbijdrage voor het lopende jaar
  • Een catterynaam bezitten die geregistreerd is bij de vereniging.

Documenten:

Stamboomaanvraag in te dienen, ten laatste 3 maanden na de geboorte. Bij de stamboomaanvraag moet ook het dekkingsbewijs opgestuurd worden. Ook de kopies van de stambomen van de vader en de moeder dienen meegestuurd te worden.

 

Controle:

Bij ontvangst van de stamboomaanvragen wordt de overeenkomst van de verschillende documenten (dekkingsbewijs en de stamboomaanvragen) nagezien. Dan wordt de genetische controle uitgevoerd om na te gaan of de kleuren, die uit de oudercombinatie opgegeven zijn, wel degelijk mogelijk zijn. Ook eventuele problemen van geslacht/kleurmogelijkheid wordt nagekeken.

 

Prefix:

Dan is er nog het nazicht van de stambomen van de ouders om het prefix van de stambomen te bepalen. Paringen van katten van hetzelfde ras – over de ganse stamboom – krijgen een LOB (Livre des Origines Belges). Deze benaming LOB mag enkel door de Koninklijke Maatschappij De Vrienden der Kat (DVDK) vzw gebruikt worden en is een beschermde benaming.

Het kan ook dat bij het kruisen van verschillende rassen er een LOBEX (EX van experimenteel) prefix noodzakelijk is.

Een derde mogelijkheid is de prefix LOBAF (AF van afstamming); dit is dan ingeval van een onvolledige stamboom, waarop katten voorkomen van onbekende afstamming.

De vierde en laatste prefix die gebruikt wordt is LOBOV (OV van overdracht). Dit is dan een stamboom van een andere vereniging die, op verzoek van de eigenaar, overgeschreven wordt naar het stamboek van DVDK. Dit gebeurt enkel na een grondig nazicht van de stamboom op eventuele genetische fouten.

 

Stambomen:

Na al deze voorzorgen en controles kunnen de stambomen opgemaakt worden. Ze worden vervolgens geplastificeerd om te beletten dat er mee ‘geknoeid’ kan worden. Per stamboom wordt er eveneens een eigendomscertificaat afgeleverd. De eventuele kampioenstitels van de katten worden op de stambomen vermeld. Bij de stambomen van DVDK wordt er eveneens vermeld welke katten PKD en HCM negatief getest zijn, alsook heupdisplasie, Baer test en Gangliosidosis, zodat de nieuwe eigenaars dit onmiddellijk kunnen vaststellen. De kopies van deze testen berusten op het secretariaat van DVDK.

Stambomen die verloren gaan worden enkel opnieuw als "duplikata" gemaakt na aanvraag door de fokker - er dient dan tevens opnieuw te worden betaald. 

Stambomen blijven ten allen tijde eigendom van DVDK en moeten altijd de kat vergezellen. Bij overlijden van de kat moet de stamboom terug gestuurd worden naar DVDK voor vernietiging.

    

Sinds 2009 kunnen de chipnummers van de kittens eveneens op de stambomen vermeld worden. Bij verdere generaties kunnen deze apart worden doorgegeven en opgenomen worden in de afstamming.

   

BETALING en Verzending stambomen:

 

De stambomen worden alleen gemaakt zodra de betaling is geschied € 11,00 per stamboom + verzendkosten:

 

 

TARIEVEN VERZENDINGEN:

 

 

BELGIË/BELGIQUE

BUITENLAND/AUSLAND/
ETRANGER

1. STAMBOMEN/PEDIGREES:

 

 11,00 € p. stamboom

 11,00 € p. pédigree

1 à 2 stambomen/pedigrees

+ 3,00

+ 4,00

3 à 7 stambomen/pedigrees

+ 4,00

+ 8,00

 8 à 9 stambomen/pedigrees

+ 5,00

+ 13,00

 

 

 

2. KAMPIOENREGISTRATIES:

3,00

4,00

 

 

 

 

 

RASSEN EN KLEUREN VAN DE KATTEN
TOEGELATEN OP TENTOONSTELLINGEN

KAT LEEST

 

RACES et COULEURS DES CHATS
AUTORISÉES EN EXPO

 

 

KAT LEEST